Zorg

Op De Dennenkamp vinden wij het belangrijk dat elk kind het fijn heeft op school, vanuit de overtuiging dat  ‘lekker in je vel zitten’ de basis is om te kunnen leren.

In Nederland is het streven alle kinderen Passend onderwijs te bieden. Passend onderwijs betekent: ieder kind krijgt de tijd, aandacht en hulp die het nodig heeft om zich te ontwikkelen. Dit geld logischerwijs ook voor de leerlingen op De Dennenkamp.

Om passend onderwijs te kunnen bieden, is het van belang om naar de ontwikkeling van een leerling in het geheel te kijken. Passend onderwijs gaat verder dan alleen leren. Maar ook over kindkenmerken, sociaal emotionele ontwikkeling of wanneer hier sprake van is omgaan met een gedrag- of leerstoornis.

Het eerste streven is om binnen onze eigen school zo passend mogelijk onderwijs te bieden, door de onderwijsbehoefte van een leerling in kaart te brengen en te beantwoorden.

Heeft uw kind gedurende langere tijd specifieke begeleiding nodig, dan kijken we wat nodig is om tegemoet te komen aan zijn of haar onderwijsbehoefte.
Voorbeelden hiervan zijn een aangepast lesaanbod, een specifieke manier van instructie of leerstrategie, inzetten van hulpmiddelen, compacten en/of verrijken van de leerstof, etc.
Daarna wordt er voor uw kind een plan of OPP gemaakt waarin staat wat de aanpassingen zijn, hoe we dit gaan aanpakken, met welke middelen en wanneer deze middelen worden ingezet. Ook spreken we af hoe we gaan controleren of het specifieke (leer-)doel is behaald. Een plan van aanpak wordt altijd besproken met de ouders.

In de groep wordt hier rekening mee gehouden door de lesstof en instructie op meerdere niveaus aan te bieden aan de leerlingen. Ook houdt de leerkracht rekening met kindspecifieke onderwijsbehoeften tijdens het aanbod.

Naast ondersteuning in de groep wordt er ook ondersteuning buiten de groep aangeboden. Deze wordt aangeboden door de onderwijsassistenten. Hier wordt individueel of in kleine groepjes gericht gewerkt aan vastgestelde doelen, specifiek voor deze leerlingen.

Wanneer binnen de mogelijkheden van de school het niet haalbaar blijkt de onderwijsbehoefte van een leerling te beantwoorden, kan er gebruik gemaakt worden van de expertise van externen. Zo is er laagdrempelig contact met een vaste orthopedagoog en ambulant begeleider.

Uiteraard zijn bovengenoemde processen altijd in nauwkeurige samenwerking en met toestemming van u als ouder. Heeft uw kind extra ondersteuning nodig dan wordt u daarvan door de leerkracht op de hoogte gesteld.

"Ieder kind krijgt de tijd, aandacht en hulp die het nodig heeft om zich te ontwikkelen."