Leerlingenraad

Op De Dennenkamp praten we niet alleen over, maar ook mèt de kinderen. Zij weten namelijk als geen ander aan te geven hoe zij het beste kunnen leren en wat hen bezighoudt. Maandelijks komt de gekozen leerlingenraad bij elkaar en praat dan met een leerkracht/ directie van de school. Over geplande onderwerpen, maar ook over zaken die leven bij de kinderen.
Ook heeft de leerlingenraad als taak om informatie op te halen bij haar achterban (de klas) en terug te koppelen wat er besproken is in de raad.
​​In de klas hebben de kinderen de kans om onderwerpen in te brengen voor de leerlingenraad. Het is een levend orgaan binnen de school; de kinderen zijn er actief mee bezig.