Snappet

Bij de keuze van elke methode/ ondersteuning gaan we zorgvuldig te werk.

 

Onze leidraad is: 

  • dekking van de kerndoelen en referentieniveaus
  • haalbare en goede opbrengsten uitstekend hanteerbaar in combinatie- groepen en kind- en leerkrachtvriendelijk.
De methode moet actueel zijn. We hebben ons het afgelopen schooljaar georiënteerd op actuele ICT-ondersteunings- middelen en hebben naast het werken op de laptop en computer, het afgelopen half jaar vanaf groep 4 gewerkt met Snappet voor basisvakken als rekenen en specifieke taalonderdelen. ​​​

Snappet is een vorm van tabletonderwijs, waarbij de tablet een digitaal hulpmiddel vormt bij de basisvakken rekenen, taal en spelling. Vanaf groep 4 beschikt iedere leerling op De Dennenkamp over een eigen tablet. Deze wordt beschikbaar gesteld door de school. De leerkracht is – doordat de kinderen de opdrachten via de tablet verwerken – veel beter in staat om onderwijs op maat aan te bieden. De leerkracht volgt de verwerkingen van de instructie op het dashboard voor de leerkracht en kan direct zien hoe de leerlingen werken en hoe ze de verschillende opdrachten maken.

De programma’s zijn adaptief en bieden opdrachten aan, aangepast aan het kind. We zijn tevreden met de inhoud, toepassing en verwerking want we hebben besloten het werken met Snappet te continueren. De schrijfvaardigheid komt voldoende aan bod omdat we het werken met Snappet verplicht combineren met werken in een schrift, bijvoorbeeld voor berekeningen en uitwerkingen van opdrachten.
Wel hebben we het formaat tablet aangepast omdat we het scherm te klein vonden voor de leerlingen om op te werken.

Middels onderstaande link komt u bij de website Snappet, daar kunt u meer lezen.