Overgang naar volgende groep

In de loop van het schooljaar heeft u als ouder gesprekken met de leerkracht over de voortgang van uw kind.
Soms kan daarbij geconstateerd worden dat de ontwikkeling niet in het tempo gaat dat de einddoelen van het leerjaar gehaald gaan worden. Samen met de ouders bespreken de leerkrachten de mogelijkheden om deze einddoelen wel te behalen.
De school heeft uiteindelijk de laatste stem om te bepalen of een kind doorstroomt naar het volgende leerjaar.