Godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs

Het openbaar onderwijs in Nederland staat open voor iedereen. Ieder kind is welkom, met welke achtergrond dan ook – zoals geloof, levensovertuiging, cultuur of land van herkomst. Het openbaar onderwijs heeft daarbij de wettelijke opdracht om aandacht te geven aan de pluriforme waarden in de Nederlandse samenleving. In de praktijk van alle dag leren kinderen zo op een goede manier met elkaar om te gaan. Naast de levensbeschouwelijke lessen die door de leerkrachten worden gegeven, willen wij ouders in de gelegenheid stellen om hun kind ook deel te laten nemen aan lessen GVO of HVO op De Dennenkamp. Dit is echter een vrijwillige keus van ouders.

De docenten die GVO- en HVO lessen geven, zijn verbonden aan kerken, of andere levensbeschouwelijke organisaties. De lessen zijn facultatief vanaf groep 5. De lessen zijn alleen bedoeld voor de leerlingen die zich hiervoor elk jaar opnieuw opgeven. Meestal gaat het in 45 minuten per week. Uiteraard geldt hiervoor de openbare school dat zij geen voorkeur uitspreekt voor de een andere levensbeschouwing.

Voor meer informatie klik dan op de onderstaande link

Onderstaand een link van een les van HVO.