Cultuuraanbod

Naast de basisvakken, zoals taal en rekenen, vinden wij het ook belangrijk dat kinderen zich creatief kunnen uiten. Knutselen, toneelspelen, muziek maken, dansen; het hoort er allemaal bij. Dit aanbod hebben we onder meer georganiseerd in de creamiddagen, waarop kinderen groepsdoorbroken kunnen kiezen uit onderwerpen die ze aanspreken. In kleine groepjes gaan we dan aan de slag met de gekozen activiteit. Na een aantal weken organiseren we een tentoonstelling en laten we de ouders en andere belangstellenden zien wat we allemaal gemaakt hebben.

In alle groepen wordt daarnaast muziek gegeven door een muziekdocent. Eén keer per jaar geeft de groep ook een voorstelling voor de ouders. Zo oefenen de kinderen onder andere het toneelspelen.