Engels

Van groep 1 t/m 8 wordt Engels gegeven. Dit doen we meerdere keren per week.
Dit doen we om de kinderen vertrouwd te maken met de Engelse taal. Verstaan en zelf kunnen spreken zijn de eerste doelstellingen die we hebben. In de bovenbouw van de school wordt ook aandacht besteed aan het kunnen lezen en schrijven in het Engels.
Het vak wordt aangeboden middels de methode Groove.me, dit is een laagdrempelige methode gebouwd rondom bekende liedjes met een thema.
Engels wordt ook bij andere vakken ingepast en aangeboden.