15 minuten gesprekken

Met de leerkracht van uw kind kunt u in gesprek over uw kind. Aanmelding via de Klasbord-app.

Wanneer:
woensdag 22 november - woensdag 22 november
Locatie:

OBS De Dennenkamp

Zet in mijn agenda